Lid worden

Lid worden?

Kom gewoon eens kijken!

Kom gewoon eens een avondje langs in “De Boei”.  Sportieve kleding is genoeg om deel te nemen aan een probeeravond. Wij zorgen wel voor een racket. Twijfel je nog???? Dan kom je gewoon een tweede avond “proefspelen”.  GRATIS natuurlijk.

Wij spelen de volgende tijden:

19.30 – 20.30 uur                   Training voor senioren

20.30 – 21.00 uur                   Competitietraining

20.30 – 22.30 uur                   Vrijspelen voor recreanten

Inschrijving.

Voor inschrijving, deelname aan onze proefavonden of meer informatie kun je terecht bij onze bestuursleden:

Volwassenen:

Jolanda Klinkhamer, tel. 0297-265335 e-mail: jolanda.klinkhamer@ziggo.nl


Kosten:

Volwassenen*             Contributie: € 250,– per jaar + (éénmalig) € 10,– inschrijfgeld

*(vanaf 18 jaar, in de maand dat het lid 18 jaar wordt)

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Je verplicht je voor het gehele seizoen. Opzeggingen dienen vóór 15 november van het lopende jaar schriftelijk aan de ledenadministratie te geschieden, graag met reden. De leden worden geacht in het bezit te zijn van een racket.  De contributie wordt berekend vanaf de derde speelavond.