Over BV Kwinkslag

Over BV Kwinkslag

Alweer 50 jaar geleden (1973) werd badmintonvereniging Kwinkslag opgericht. Er werd gestart in het gymnastiek lokaal van het oude MAVO gebouw aan de Pijlstaartlaan te Vinkeveen. Deze lokaal was door zijn beperkte hoogte niet echt geschikt, maar voor de fanatieke starters wel de mogelijkheid om te beginnen. In oktober/november 1973 werd de nieuwe Sportzaal van het net verbouwde Dorpshuis in gebruik genomen. Na een zeer actieve lobby van het oprichtingsbestuur, waren er voldoende belangstellenden om 2 avonden te vullen. Op dinsdag- en donderdagavond van 20:00 tot 23:00 uur werd er gespeeld op de 4 banen, die met veel moeite en zeer kleine tussenruimte net in de zaal konden worden gemaakt.

Per baan werden 12 leden op sterkte ingedeeld, totaal dus 48 per avond. Meestal waren ¾ van deze leden wel aanwezig, zodat er ook veel gewacht moest worden om weer een setje te spelen. Soms mocht je invallen op een baan met sterkere spelers, dan was je avond weer helemaal goed. Uiteraard werd de speelavond na afloop afgesloten met een drankje aan de bar. Het licht in de zaal ging stipt om 23:00 uur uit, om boetes voor langer zaalgebruik te voorkomen, maar aan de bar werd het vaak diep in de nacht voordat de laatste speler naar huis ging.

Deze gezelligheid had een dusdanige aantrekkingskracht dat er al snel een wachtlijst ontstond om lid te worden van de club. Opvallend was dat er alleen aanmeldingen binnen kwamen van de toen net bewoonde wijken Zuiderwaard en Westerheul. Na ruim een jaar spelen in het Dorpshuis (nu De Boei), werd het bestuur gevraagd of we niet ook op vrijdagavond de zaal wilden huren. Deze was op die avond vrij en wij hadden een wachtlijst van meer dan 70 leden. Daar er voldoende belangstelling was voor deze avond werd besloten met de derde avond in gebruik te nemen. In de toenmalige Gemeente Vinkeveen was de Sportraad actief. In deze raad werd o.a. besloten hoe de beschikbare tijd van de sportzaal over de verenigingen verdeeld moest worden. Nadat we een jaar de vrijdagavond hadden gehuurd, bleken andere verenigingen (met echte Vinkeveners en niet import), nu ook belangstelling te hebben voor de vrijdagavond. Ondanks alle protesten en bezwaren werd ons de vrijdagavond afgenomen en moesten we verhuizen naar de maandagavond. Deze overgang was het eerste grote ledenverlies van de club. Niet iedereen kon overgaan naar de maandagavond i.v.m. andere activiteiten en/of oppas. In de loop van de jaren zijn we soms gedwongen soms op ons verzoek regelmatig overgegaan naar een andere avond. Van de donderdag naar woensdag en na enkele jaren weer terug. Dit omdat er steeds meer voetbalwedstrijden op woensdagavond werden uitgezonden. De belangstelling voor badminton werd daardoor toen ook al erg beïnvloed. Toen de mogelijkheid bestond om weer terug te gaan de donderdag werd dat dan ook snel besloten.

Vrij snel na de oprichting, werd een wedstrijd uitgeschreven om een geschikte naam voor de vereniging te bedenken. Sander Pierrot heeft deze wedstrijd met de naam Kwinkslag gewonnen. Wel hebben we nog geprobeerd of Venz gezien onze naam geen hoofdsponsor wilden worden. Behalve een éénmalige donatie is dit verder niets meer geworden. Ook werd er in het voor- en het najaar een toernooi georganiseerd. Gestart werd er meestal op vrijdagavond met de eerste wedstrijden en zaterdag de hele dag vanaf 9:00 uur. Met deelneming aan 3 onderdelen, werden er door de meesten in deze tijd de nodige wedstrijden, volgens de oude telling, gespeeld. Het resultaat was dan ook dat er altijd wel 1 of 2 spelers met min of meer ernstig letsel uitvielen. Kwam nog bij, dat in de oude zaal bij een hoge vochtigheid de vloer spiegelglad werd. Met bouwventilatoren werd dit probleem bestreden, veel hielp het echter niet.

Na een paar jaar werd de eerste echte Vinkevener lid. Ben Hartsink heeft wat te horen gekregen van de Vinkeveners, omdat hij lid was geworden van “hoedje-wip “.  De belangstelling was na alle avond- wisselingen wat verminderd, zodat er meer vrij gespeeld kon worden. De vaste baanindeling was al afgeschaft, het afhangsysteem dat even nodig was weer vergeten, en ook de vaste avond kon flexibeler gehanteerd worden. Na de vernieuwing van de sporthal, de huidige accommodatie, werd het aantal banen uitgebreid van 4 naar 7. Ondanks dat het toenmalige bestuur van Kwinkslag zeer veel werk heeft verricht en langdurig heeft gelobbyd voor deze nieuwe sportzaal, was dit toch het begin van de daling van het aantal leden. De ruim 170 leden die we ooit hebben gehad en de 11 competitieteams die in het weekend actief waren, namen gestaag af. Uiteindelijk zijn 4 banen en één speelavond voor het huidige leden voldoende.

De feestavonden (in het Dorpshuis, de Veensteker, Plashoeve) die standaard werden gehouden na afloop van het toernooi, waarbij meer dan 90 leden aanwezig waren. De Paas- en Kerstbingo’s met de Paashazen en Kerstmannen of met zijn allen na afloop van het toernooi eten in het Dorpshuis. De vele kinderen die zich onderling moesten vermaken, omdat hun ouders aan het spelen waren. Of over de nachttoernooien, gewoon de hele nacht doorhalen.

Over de jeugd, het altijd voortdurende gevecht om voldoende jeugdleden te krijgen. Het zorgen voor goede trainers, maar ook het succes van de jeugd die door breekt en clubkampioen werden. Wat er echter in die 40 jaar niet is veranderd, is de gezelligheid na afloop van het spelen aan de bar.