Update Covid-19

Helaas hebben wij moeten besluien, gezien de nog steeds van kracht zijnde regels omtrent het binnensporten, niet meer te spelen tot de zomerstop op 1 juni 2021.

We hopen iedereen na de zomer, op 2 september, weer te mogen begroeten als we weer voor het eerst gaan spelen.

Goede vankantie.